Temel Bilgi Teknolojileri 2 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 9.Soru

9.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in gelişimini dnğrndan etkileyen yakın dönem gelişmelerinden biri deg" ildir? A) İnternet'in kullanımı 8) Yerel ve merkezı kamu internet sıtelerınin ortaya çıkması C) İnternet snelerımn butunleşmesı ıçin gerekh entegrasyon ve bilgi paylaşrmw çalışmalarının yapılması D) Benin Duvarının yıkwlması ve Arap Baharı gibı polmk gelışmelerın ortaya çıkması E) Kamu kurumlarının işleyişi He işletmelerin ışleywşı arasında yakınlık kurulması ve ışlelme yönetimi tarzı kamu wdaresi anîayışının gelişmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum