Temel Bilgi Teknolojileri 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nin 2011 yılı Bilgi Toplumu Istatistikleri raporunda kamu hizmetlerinin sunumunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT)'nin kullanımı ve daha etkin ve etkili kamu yönetimine ulaşma konusunda & önemli araçlardan biri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) e-Ulaşım ) e—Sağhk ) e-Tıcaret ) e—Eğıtım ) e-Devîet mUOm)
Yorumlar
  • 0 Yorum