Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. |. Bwlgisayar başka insanlara zarar vermek için kuHamIamaz. ||. Başka msamarm bwlgwsayar çalışmaları karıştırılamaz |||. Bwlgisayar onammda başka insanların dosyaları karıştırılamaz. |V. Bwlgisayar hwrsızlık yapmak açın kullanılamaz. V Bwlgisayaryalan bılgiyı yaymak içın kuHamIamaz. Yukar akilerderı hangileri Bilgisayar Etik Enslit ü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilkelerdendir? A) Yaînızl B) Yalnız || C) II, HI ve IV D) I, II, III ve IV E) |, II, III, IV Ve V
Yorumlar
  • 0 Yorum