Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: |. Bwlgisayar sistemlerini kötü amaçh yazılımlara karşı belirli aralıklana veya kullanıcmın ıstedığı bır zamanda tarar. ||. Bwlgisayar sistemine buîaşan köıü amaçlı yazılımları buîur, süer Veya etkisiz duruma getirir. |||. Kuılamcıların sıstemdekı kişısel verılerım korur. |V. İnternet sitelerinden kuHanıcılann sistemlerine buîaşmak isteyen kötü amaçlı yazılımların sisteme s>zma|arını engeHer. V. Kullanıcının bwlgısayarındakı işlelım sıstemının düzgün ve güvenim çalışmasına yardım eder. Yukarıdakilerden hangileri anti as ve casus önleyici yazılımların kullanıcılara sağladığı yararlardandır? A) Yaînızl B) Ive ıı C) I. II ve III D) II, III ve IV E) |,ILIII1IVVeV
Yorumlar
  • 0 Yorum