Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #1530

Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan alıcıya ulaşan iletiye alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?


Geribildirim
İleti
Kaynak
Kanal
Kodlama

Yanıt Açıklaması: İletişim, karşılıklı ileti alış-verişi şeklinde gerçekleşen ve anlamlarda ortaklaşmayı amaçlayan bir süreç olup temel öğeleri kaynak, ileti, alıcı, kanal, geribildirim ve iletişim engelleridir. Kaynaktan alıcıya ulaşan iletiye alıcı tarafından verilen tepki geribildirim olarak adlandırılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum