Temel Bilgi Teknolojileri 2 Deneme Sınavı Sorusu #381410

Aşağıdakilerden hangisi İnternet etiğinin altyapı ve zamanı verimli kullanma başlığı altına girmektedir?


Başkalarına karşı saygılı olunuz, bunun kendinize olan saygınız ve size başkalarının göstereceği saygının ön koşulu olduğunu unutmayınız.

Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açmayınız.

Açık kimliğinizi geçerli bir gerekçeniz olmadıkça gizlemeyiniz, her iletinizde kimliğinizin net olarak belli olduğundan emin olunuz.

Hiç kimsenin zamanını küçük bir bölümünü bile boş yere almamaya özen gösteriniz.

Ne demek istiyorsanız ona karşılık olan, yanlış anlaşılmalara yol açmayacak düz ve yalın deyişlerle düşüncelerinizi aktarmaya çalışınız.


Yanıt Açıklaması:

Altyapı ve Zamanı Verimli Kullanma

- İletişim kurarken anlamsız sayılacak gereksiz iletiler göndermeyiniz.

- Hiç kimsenin zamanının küçük bir bölümünü bile boş yere almamaya özen gösteriniz.

- Ulaşmadığı kaygısı ile olsa bile aynı iletileri ardı ardına göndermeyiniz.

- Bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar etmek için sürekli bir elektronik bülten göndermek istediğinizde, gönderdiğiniz kişinin bu dağıtım ya da duyuru listesinde kalıp kalmama isteğini ilk duyurunuzda belirtebilmesini sağlayınız, kalma isteğini belirtmeyenleri bir daha rahatsız etmeyiniz.

- Bir web sitesinde yer alan uzunca bir metin ya da belgeyi e-posta ekinde göndermeyiniz, bu metin ya da belgenin adresini ve konusunu belirtip, buraya erişilip bakılabilmesi için sanal adresini vermekle yetininiz, e-posta ekinde dolaştırmak istediğiniz bir metni de olanaklı ise önce bir web sitesine yerleştiriniz.

- İleti trafiğini yoğunlaştıran gönderimlerde bulunanları uyarınız, ısrarcı olanlara karsı alınması gereken yasal önlemlerin oluşmasına katkı veriniz ve yaptırımların uygulanmasına destek olunuz, teknik yollarla alınabilecek önlemler konusunda da yardımcı olunuz.  

Yorumlar
  • 0 Yorum