Temel Veteriner Genetik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Genetik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Ortalama 50-60 ya da daha az sayıdaki nükleotitin birleşmesi ile oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Olıgonukıeoııt ) Poîinükleotiî ) Nükleozıl ) Nükıeuzam ) Sentrozom moon;
Yorumlar
  • 0 Yorum