Temel Veteriner Genetik 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Genetik 2012 - 2013 Tek Ders Sınavı 17.Soru
transkript: 17 Şekiııenen nokta muıasyonıannın yabanıl npe denmesine neden olan mutasyon (ipi aşağıdakıleıden hangısidır') A) Dammam negatıf mutasyon B) 'onkswyon amşw mutasyonu (:) Spontan mutasyon D) uyammş mmasyon E) Terswmrmutasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum