Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Hereford ve Holşlayn sığırları arasında söz konusu olan görünüş farklılıkları veya bunların sütçü ya da etçi ırklar olarak farklılaşmalarının altında yatan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Holştayn ıneklerın düzenlı oîarak sağıiması B Çevre etkısı C Yetiştınldikleri coğrafya D Kalwtsal kusurlar ) ) ) E) DNA'larındakifarkhhklar
Yorumlar
  • 0 Yorum