Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: “Bazu yanlıştır? ili asağıdaki ifadelerden hangisi A) Nukleık asıtlerın yapısmda yer alan azotlu bileşwklerdir. B) Adanın ve guanın bazları çıft halkah purınler sımfmdadır. C) Sıtozın, tımm ve urasıl tek halkah pmmıdınler sırımndadır. D) Kromozom üzenndekı genlenn bulunduğu bölgelerdır E) 3 bazın yan yana gelmesiyîe kodon yani “Geneîık kod”01uşmakladır.
Yorumlar
  • 0 Yorum