Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11_DNA'nın yapısı ile " Ii aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) DNA yapwsal olarak iki nükleotit zincwrinden oluşmuş bır polınukleohmr. DNA” daki 5 karbonlu şeker, deoksi-D—riboz şekerıdır. Her bırnükleutit, halkasaliormda 5 karbonlu bır şeker (pentoz), bir orgamk baz ve fosfat grubundan oluşmaktadır. Azotlu bazlar, punnler ve pırimidinler olarak ikıye ayrılır. DNA yapısmda pınmıdin olarak (ımın bulunmaz
Yorumlar
  • 0 Yorum