Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20_ Polimeraz Zincir Reaksiyonunu (PCR) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Taq polimeraz enzimi sadece 90“C'nın uzerınde aktıftırve duşuk isılarda çalışmaz B) Termal döngü Cihazı, gerekli oian ısı işlemlerinin kısa sürede gerçekleşmesini sagiar. C) isıya dayanıkiı polımeraz enzımı kullanıimaiıdir. D) Tum bır genom yerıne, kalıp DNA ıie belırii özgün bir bölge çoğaitilır E) Kaiıp DNAüzerindekiisiemienbölgeye özgü iieri ve geri yönlü bir çift primer kullanılmaktadır
Yorumlar
  • 0 Yorum