Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Temel Veteriner Genetik 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangisinde “epistazis” tanımı doğru olarak yapılmıştır? A) Bir genın birden fazıa karakterin oluşumunda etkilı olmasıdır. Bir karakterin oluşumunda allel olmayan bırden fazıa genın etkılı oîmasrdır. Bir gemn lek bar karakterin oluşumunda etmi olmaswdır. Bir genin resesif oîması durumunda dominant olan genin etkısınin onaw çakmasıdwr Aynı genolipe sahwp bwreyierde fenolipin farklıgorunmesıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum