Temel Veteriner Genetik 2014 - 2015 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Genetik 2014 - 2015 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 8) Genotlp ve çevre tarafından belırlenir. Kuşaktan kuşağa aktarılan özelhklerden değildir. Bireyler arasındaki farkllllğın temel nedeni genotiptlr. Kantltaıif özelliklerde genotip ve çevrenm elkisl ile belirlenirv Genotlpîen etkilenmeden bağımsız olarak oluşmaktadırv
Yorumlar
  • 0 Yorum