Temel Veteriner Genetik 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Genetik 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14. DNA'nın yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) DNA yapısal olarak iki nükleom zincirinden oluşmuş bir polın'ukleotımr. B) DNA yapısında pırımıdın olarak tımın bulunmaz. C) DNA' daki 5 karbonlu şeker,:îeoksı—D-nboz şekendir. D) Her brrnükleotit, halkasalîormda 5 karbonlu bır şeker (pentoz). bir organık baz ve fosfat grubundan oluşmaktadır. E) Azotlu bazlar, punnlerve pirimidinlerolarak lkıye ayrılır
Yorumlar
  • 0 Yorum