Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Dominanllık ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) AHeI genlerden baskın olanın meydana gelirdwği karakter fenoliple gözlenirv Dominant gen sadece homozigot olduğunda etkisini fenotipte gösterir. Kendini fenotipte gösteren gene resesif gerı denir. Karakteri kontrol eden allel genlerin birbirinden farklı olma durumudur. Dominantlık heterozıgolluğun karşıtıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum