Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 144 DNA polimeraz İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) DNA polimeraz ilk kez 1956'da E. coli'de lanımlanmışhr. Okaryotlarda iki farklı lip DNA polimeraz bulunur DNA polimeraz tamamlayıcı İPİİğl sentezleme yeteneğine sahiptir Eksonükleaz aktivitesine sahiptirv Prokaryotlarda bulunan DNA poimeraz III asıl DNA replikasyonundan sorumlu enzimdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum