Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Tavşanlarda Rex tüylü olmak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) Tavşanlarda rex tüylü olmak, kürk hayvanı yetiştıricileri içın arzu edilen özellıklerden biridir. Bu özellığe sahip olan tavşanların derisı yumuşak, tüyleri kısa, parlak, kadife gibid . Bu genler çekinık olduklarından rex lüylüğü belirlerne özelliklerini heterozigot oldukları Zaman gösterirler. Farklı lokustadaki bu çekinik genlerin tüm genotipik birleşimlerindeki bu özellikler çifte çekınik epistazis olarak adlanmakladır. Bu özellik çekinik bir gen "r1" tarafından belirlenir ve aynı özelliği belirleyen fakat başka bir lokusta oları "r2" geni vardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum