Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Dominanllık ile ilgili aşağıdakı ifadelerden hangisi doğrudur? Dominanthk helerozigotluğun karşıtıdır Dominant gen sadece homozigol olduğunda etkisini fenotiple gösterır. Kendini fenolipte gösteren gene resesif gen denır. Karakteri konlrol eden allel genlerin birbinnden farklı olma durumudur. Allel genlerden baskın olanın meydana getirdiğı karakter îenotıpie gözlenir.
Yorumlar
  • 0 Yorum