Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20. |. PCR'in iik aşamasında bır çıf1 primer kalıp Zincire bağianır. ||. Polımeraz enzımı kalıp DNA'yı 5'-3' yoniınde okur ama komplemenierini 3'—5' yönünde sentezler |||. DNA zıncirlerinın birbirinden ayrılması için gereklı olan sıcaklık yaklaşık 90”C'dır. PCR işlemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yainızl B) Yainızlll C) Ive || D) Ive ||| E) IlveIII
Yorumlar
  • 0 Yorum