Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru
transkript: l. Proıe 1990 yılında başlamış ve 2003 yılında tamamlanmıştır. ||. İnsan genomunu oluşturan yaklaşık 3 milyar bazın dizilimi ortaya konmuşluı. lll. Projenin amacı ınsan genomunda kromozomların sayısının belirlenmesıdir. |V. Proje sadece bir ülkenin desteğıyle yapılmış ve diğer ülkeler tarafından yasaklanmıştır İnsan Genom Projesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) lve II B) Ive lll C) II ve III D) I, Il ve III E) |, II ve IV
Yorumlar
  • 0 Yorum