Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 8.Soru

8.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 8.Soru
transkript: 8. Hayvanlarda bazı özellikler aynı genotipte olmalarına rağmen farklı cinsiyetlerde fenotipe iarklı şekillerde yansıyabilmektedir. Koyunlarda boynuz oluşumunun örnek göslerilebiieceği bu kalıtım tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekinik episîazis B) Overdomınantiık C) Cinsiyet iie sınırlı kalıtım D) Cinsiyet iie ilgiii kaliiım E) Baskın epistazis
Yorumlar
  • 0 Yorum