Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. |. Proje 1990 yılında başlamış ve 2003 yılında tamamlanmıştır. II' Insan genomunu oluşturan yaklaşık 3 milyar bazın dizilimi ortaya konmuşluı. III. Projenin amacı ınsan genomunda kromozomların sayısının belırlenmesıdir. IV. Proje sadece bir ülkenın desteğıyle yapılmış ve dığer ülkeler tarafından yasaklanmıştırv Insan Genom Projesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) lvell B) |vel|| C) IIveIII D) |,IIVeIII E) |, II ve IV
Yorumlar
  • 0 Yorum