Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. |. Memeiiierin dışilerinde iki X kromozomu buiunmaktadır. ||. Memeiıierın erkeklerinde bır X ve bir Y kfomozomu bulunmaktadir. |||. Kanallıların dişilerinde ıki Z kromozomu bulunmakîadır |V. Kanatiıların erkekierinde bir Z ve bir W kromozomu buiunmaktadirv Cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) ive II B) Ive ill C) Ive |V D) III ve IV E) |, II ve IV
Yorumlar
  • 0 Yorum