Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6_ Jel eleklrolorezi ile ilgılı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Duşıjk ağwrlıklı moleküller jelde daha yavaş hareket eder. B) DNA molekülleri katottan anma doğru harekeleder C) Jel elektroforezi sadece DNA moleküılerini ayırmak ıçın kullanılır. D) Jel sıvı haldeyken PCR örneklem yüklenir. E) MolekuHerin sahip oldukîarı yüklere göre jelde kaietlikleri mesafe değişwr
Yorumlar
  • 0 Yorum