Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Veteriner Genetik 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Kahr yaşama gücü açısından kısrak ve erkek eşeğe göre daha üstün özelliklere sahiptir. Bu durum heterozwgot bıreylerin homozigot bireylere göre daha üstün olmasının bir sonucudur. Yukarıda belirtilen durum aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisine örnek göslerilebil i r? A) İntermedier kalıtım B) Dominanslık C) Overdommaslık D) Penelrans E) Kodominanslık
Yorumlar
  • 0 Yorum