Temel Veteriner Genetik 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Temel Veteriner Genetik 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Leghorn ve İpek tavuklarında tüy rengi oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu iki ırk melezlendiğinde (“II" ve "cc")F1 jenerasyonunda tavuklar "c" alleli elkisı ıie renksiz tüylere sahip olmaktadir F1 jenerasyonu kendi aralarında meiezlendiğinde tüm lavukiar beyaz renkli olmaktadır. Leghornlarda baskin “|" (baskın) geni lüyierin renksiz olmasinı sağlamaktadır. kae tavuklarında başka bir lokusta buiunan “c“ (çekinik) tüylerin renksiz olmasını sağlamaktadır. Hem baskın hem de çekinik epislazise örnek olarak verilebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum