Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Patojen baklerilerce sentezlenen ve alyuvarları eriten enzime ne ad verilir? A) Koagulaz ) Kollajenaz ) szozim ) Hyaluromdaz ) Hemoîizin montu
Yorumlar
  • 0 Yorum