Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Hayvanlarda mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemine ne ad verilir? A) Amisepsi E) Tındalizasyon C) Sterinasyon D) Kemoterapı E) Sanilasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum