Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin bakteriler üzerinde etki tarzlarından değild . A) Hücre duvara sentezine mani otanîar ) Proıeınîerı denature ederek etkılr olanîar ) sitoplazmik membran üzerine etkdı olanlar ) ) Proıem senlezıne manı olamer Nükleik asm üzerine etkıli o|anlar moon?
Yorumlar
  • 0 Yorum