Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hangisi bir zenginleştirme besiyeridir? Selen“ buyyon Nutrient agar MacConkey agar Trıple Sugar Iron Agar Nulriem buyyon 59999322
Yorumlar
  • 0 Yorum