Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede üzüm salkımı şeklinde görüiür? A) Salmonelîa spp. B) Staphyîococcus spp C) Clostridium spp D) Campylobacter spp. E) Pasteurella spp
Yorumlar
  • 0 Yorum