Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: RNA molekü de in molekülü yerine aşağıdaki nükleotidlerden hangisi gelir? A) Adenin B) Urasrl C) Guanın D) Sıtozın E) Senn
Yorumlar
  • 0 Yorum