Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi aerob bakteridir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Bruceila abortus C) Bacteroıdes nodosus D) Clostridium perfn'ngens E) Campylobacterjejuni
Yorumlar
  • 0 Yorum