Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Zeta potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? anlamı A) Makrofajlarm defalarca fagosil yapabwlms 'ozelhğidwr. B) Fagositlerin mikroorganizmaya bağlanmasına engel oîan durumdur. C) Nötrofiherin damar dışına çıkabilme ozelhğıdır. D) Kemolaknk maddererin çekım gucudür. E) Antıjemn antikora bağlanma gücüdür
Yorumlar
  • 0 Yorum