Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Aşağıdakilerden hangisi T hücre sitotoksiıesinin aşamalarından biri değ İld ? A) Endojen anîıjenlerin sunulması B) Yardımcw T hücrelerinin adhezyonu C) Sıtotoksık T hucrelerımn aktivasyonu D) E) Sıtotoksik T hucrelerımn adhezyonu Hedeî hücrenin öldürüîmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum