Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Spesifik bağışıklığın henüz etkili olamadığı yenidoğanlarda, savunma işi daha çok hangı immun sistem elemanı tarafından yürütülür? A) Sıtokın B) Nötrofil C) Lenfoswt D) Makrofaı E) Annkor
Yorumlar
  • 0 Yorum