Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17.Virus|a infekte hede! hücreyi apoptozis mekanizması ile 6! ren hücre tipi aşağıdakilerden hangisıdir? A) Yardımcı T hücresi B B hucresı Makrofa) sitotoksik T hucresı Nötroîıl C D E
Yorumlar
  • 0 Yorum