Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hangisi tüp aglutinasyon testinin özelliklerinden biridir? A) B) C) D) E) Kısa sürede sonuç alınır. Birıncil bağlanma teslidwr Armjen ve an(ıserumun yoğun olması gerekir. Pozılii sonuçta tup'un dibwnde düğme şekîinde çökel“ oîuşur. Serum veya antijen titresi saptanabilir
Yorumlar
  • 0 Yorum