Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Dezenfektanlann etkinliklerini belirlemede kullanılan ve fenol ile karşılaştırmaya yarayan parametreye ne denir? A) Fenol katsayısw B) Öldürme katsayısı C) Öldürme wndeksi D) MİK E) Fenol indeksw
Yorumlar
  • 0 Yorum