Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi patojenik stafilokokların belirlenmesinde kullanılmaktadır? A) Metal Red (MR) tesu B) Kalaîaztesîi ) Oksidasyon—Fermentasyon test! ) Koaguîaztesn ) C D E Voges—Proskauer (esti
Yorumlar
  • 0 Yorum