Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. İki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşmak bir arada yaşamalarına ne ad verilir? A) Simbiyotik yaşam B) Oponumstyaşam C) Faküllaufyaşam D) Komensalyaşam E) Parazitîk yaşam
Yorumlar
  • 0 Yorum