Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakilerden hangisi hem primer, hem de sekonder lenfoid olarak işlev görmektedir? A) Twmus Dalak Lenf nodülü Bursa fabrıcıus Kemik wliği 50033
Yorumlar
  • 0 Yorum