Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11_ Bağışık bir anneden yavruya plasenta ya da kolostrumla antikor geçişine ne ad verilir? > ) Yapay pasıfbağışıkhk ) Yapayaktifbağışwkhk ) Doğaîaktifbağışwkhk ) ) Gow Binncil doğaî direnç Doğal paswf bağışıklık rrı
Yorumlar
  • 0 Yorum