Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20A Besiyerlerinin katı hale getirilmesinde kullanılan jelleşki'ici bileşen aşağıdakilerden hangisidir? A) Agar ) Beyan ekslrakh C) Pepton ) Sodyum klorur ) Karbonhıdralîar
Yorumlar
  • 0 Yorum