Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: Bakterilerde genetik materyalin vasıtasıyla aktarımına ne ad verilir? A) Transdüksiyon B) Mutasyon C) Transformasyon D) Kompetans E) Konjugasyon faj
Yorumlar
  • 0 Yorum