Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16_ Yenidoğanlarda erişkin düzeyinde veya erişkine yakın olan immun sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Antikorsentezw ) No'trom ) Hücresel bağwşwkhk D) Lenfosıt ) Humoraî bağışıklık
Yorumlar
  • 0 Yorum