Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20A ELISA tekniğinde enzim-substrat reaksiyonu sonucu aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlenir? > ) Renkdeğwşwkhği ) Parlakışımalar ) Dipte çökelti ) ) 0003 Pıhtı oluşumu Gaz oluşumu m
Yorumlar
  • 0 Yorum