Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: Bakteri, virus ya da mantarların hastalık oluşturabilme yeteneğine ne ad verilir? A) Patojenite B) Adezıthe C) Ekzotokswjeniîe D) Endotoksıjenite E) Vırulens
Yorumlar
  • 0 Yorum