Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Sıvı ve katı hesi yerlerine %5-10 oranında katılan ve özellikle de güç üreyen mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştıran bileşen aşağıdakilerden hangisidi r? ) ) Agar ) Pepton ) Maya ekstraktı ) Su ) Serum mUOm
Yorumlar
  • 0 Yorum